Sort Hvidplettet

HANE og HØNE:

Næb: gult med lidt mørk hornfarve på overnæb.

Øjne: røde eller rødbrune, rødt bør tilstræbes.

Løb og tæer: gule. Tilladeligt med lidt hornfarvede forskæl, men gult bør tilstræbes.

Fjerdragt: sort med så grønlig glans som vel muligt, omtrent hver fjer med en lille hvid V-formet endespids. Den derved fremkomne pletning skal være så jævn og harmonisk fordelt over hele fjerdragten som vel muligt. Sort er fremherskende, og de hvide pletter må ikke virke forstyrrende på helhedsindtrykket.

Vingebuer og vingebånd: grønglinsende sorte med hvide V-formede pletter, visende 2 rækker hvidplettede vingebånd.

Vingefjer 1. række: sorte med hvide pletter.

Vingefjer 2. række: sorte med hvide pletter visende hvid trappetegning. 2 helt hvide fjer i hver vinge er tilladt. Med alderen bliver de hvide pletter større og dermed mere dominerende.

Dunfarve: grå, helt hvid mod skind tilladt.

A-fejl: manglende plettegning. Manglende vingebånd. Meget hvidt i vinger og hale.

Fejl: for lys dunfarve, manglende V-form af pletter. For svagt markerede vingebånd.