Fjerstruktur

Dværg kochin er for tre farvers vedkommende godkendt i såvel normalfjeret som krøllet (se nedenfor). De øvrige godkendte farver er alene godkendt som normalfjeret.

FJERSTRUKTUR:
Normalfjeret:

Den enkelte fjer skal være bred og blød, mindst halvdelen og allerhelst 2/3 bestående af dun, den sidste tredjedel af fjeren skal være en så bred og velafrundet fjerfane som vel muligt med blød og smidig rib. Den brede, bløde fjer må i alle enkeltheder være af en sådan beskaffenhed, at den falder smukt ind i den øvrige fjerdragt og danner en vel afrundet afslutning. Dette sammen med den rigelige og bløde helst dobbelte underdunsbefjering danner således den ønskede “fjerbold”.

A-fejl:
Smalle fjer og manglende dun, ligesom manglende form af de enkelte fjerdele, der efterlader sig åbninger i den enkelte kropsdele bør straffes efter forekomstgraden. Manglende fylde i fodbefjeringen samt manglende befjering af midertæerne.

Fejl:
Mindre fejl i fjerstruktur end beskrevet under A-fejl.

Krøllet:
OBS! Godkendt alene i farverne hvide, sorte og gule.
Lange, ret brede, krøllede og krusede fjer fra hoved til hale, med så tæt og rigeligt krøl som muligt. Alle kropsfjer viser tydeligt krøl med mindst en halv omdrejning. Halsfjer viser halskrus. Vingefjer og halefjer findes med normalfjer, men også her ønskes enkelte krøllede fjer.